Ανακοινώσεις

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε το πρόγραμμα του Διεπιστημονικού Συμπόσιου Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ.), το οποίο πραγματοποιείται 1-3 Δεκεμβρίου 2023, στην Δημητσάνα.

Υπόμνημα επί Νομοσχεδίου με θέμα: «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)»

Αναφορικά με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)», η ομοσπονδία μας, σημειώνει τα ακόλουθα:

Η ΕΝΕ «στήνει κρεμάλες» για τους νοσηλευτές-στυλοβάτες του ΕΣΥ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, συσταθείσα με τον νόμο 3252/2004, αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο των Νοσηλευτών της χώρας υπό τη μορφή ΝΠΔΔ και διαρθρώνεται σε περιφερειακά τμήματα καλύπτοντας διοικητικά όλη την επικράτεια.


Όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του ως άνω αναφερόμενου νόμου 3252/2004, βασική της αρμοδιότητα-μεταξύ των άλλων- είναι η εδραίωση και η θεμελίωση δεσμών συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

Σελίδες