Ανακοινώσεις

ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δκηγόρος κα. Παναγοπούλου απαντά στα δύο ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Συνιστά η μη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης δόκιμου υπαλλήλου, κώλυμα μονιμοποίησής του κατ’άρθρο 40 ΥΚ;
  2. Η μη εκπλήρωση από δημόσιο υπάλληλο που συμμετέχει στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ, των υποχρεώσεων στοχοθεσίας-αξιολόγησης που θέτει ο ν.4940/2022 συνιστά συμπεριφορά που μπορεί νομίμως να οδηγήσει σε κίνηση πειθαρχικής διώξεως σε βάρος του;

 

Διαβάστε παρακάτω.

Η υποστελέχωση της ΜΕΘ του Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος" είναι επιλογή των διοικούντων

Η ΕΕ της Ομοσπονδίας μας, έλαβε γνώση της επιστολής διαμαρτυρίας- όχλησης την οποία υπογράφει το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία η διοίκηση του ιδρύματος κωφεύει στις συνεχείς και επίμονες εκκλήσεις τους για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και συνακόλουθα για την θωράκιση της ασφάλειας προσωπικού και ασθενών.

Σελίδες