Ανακοινώσεις

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Η θέση σε ισχύ της υπ’ αριθμ. Γ2α/10666/4-3-2024 (ΦΕΚ Β’ 1485) Κ.Υ.Α. περί επ’ αμοιβή διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων και λοιπών επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σπέρνει τον όλεθρο της δημόσιας, καθολικά προσβάσιμης και δωρεάν υγείας, καταργεί κάθε έννοια νομιμότητας και αντανακλά την υλοποίηση των πλέον σκοτεινών ορέξεων των αδηφάγων πολιτικών υπεύθυνων της πλήρους υποβάθμισης του Ε.Σ.Υ.
 

Προκήρυξη πλήρωσης δώδεκα θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού

Προκήρυξη πλήρωσης δώδεκα θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.

Διαβάστε το παρακάτω αρχείο

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2015 και μετέπειτα,  η παγκόσμια έρευνα έχει στραφεί γύρω από τη μελέτη της εργασιακής βίας κατά των γυναικών. Αυτό φαίνεται αρχικά από  την διάθεση των επιστημόνων διεθνώς  να καταγράψουν και να αναδείξουν το φαινόμενο, αλλά και από τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όπου το 2015 συμπεριέλαβε στους 17 στόχους του για το 2030, την ισότητα των φύλων.

Σελίδες