ΝΕΑ

Η ΕΝΕ «στήνει κρεμάλες» για τους νοσηλευτές-στυλοβάτες του ΕΣΥ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, συσταθείσα με τον νόμο 3252/2004, αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο των Νοσηλευτών της χώρας υπό τη μορφή ΝΠΔΔ και διαρθρώνεται σε περιφερειακά τμήματα καλύπτοντας διοικητικά όλη την επικράτεια.


Όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του ως άνω αναφερόμενου νόμου 3252/2004, βασική της αρμοδιότητα-μεταξύ των άλλων- είναι η εδραίωση και η θεμελίωση δεσμών συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

Υπόμνημα της ΠΑΣΟΝΟΠ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας

Στις 2 Οκτωβρίου 2023 , Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα "Προέδρου Αθανασίου Κωνστ.  Τσαλδάρη" καταθέτοντας υπόμνημα με τις απόψεις της επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φα

Ανακοίνωση συμπαράστασης προς τους συναδέλφους νοσηλευτές που παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια από την ΕΝΕ

Τα ΔΣ των Σωματείων Noσηλευτικού Προσωπικού Α΄και Β΄ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μέλη ΠΑΣΟΝΟΠ) δηλώνουν αλληλέγγυα στον αγώνα των Σωματείων Εργαζομένων του Α.Ν.Θ Θεαγένειο, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.Θ. Γ Παπανικολάου, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου κατά της απόφασης του 2ου περιφερειακού τμήματος της Ε.Ν.Ε. να παραπέμψει σε πειθαρχικό συμβούλιο συνάδελφους νοσηλευτές που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές (ετήσιες συνδρομές) τους προς αυτήν.

Σελίδες