Νομοθεσία

ΚΥΑ για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

ΔΙαβάστε για το Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας

Διευκρινίσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Διαβάστε τις λεπτομέρειες εδώ για την οικονομική ενίσχυση.

Απόφαση για αναστολή των κανονικών αδειών (3/11/2020)

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση για τις κανονικές άδειες του προσωπικού.