ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε το πρόγραμμα του Διεπιστημονικού Συμπόσιου Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ.), το οποίο πραγματοποιείται 1-3 Δεκεμβρίου 2023, στην Δημητσάνα.