Ένας χρόνος Πανδημίας: Απολογισμός, βιώματα, προτάσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα "Ένας χρόνος Πανδημίας: Απολογισμός, βιώματα, προτάσεις" Σάββατο 15/05/2021 - ΠαΣΟΝοΠ.