18 Ώρες και 15 λεπτά

Παράσταση διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) έξω από το Υπουργείο Υγείας, για τη διασφάλιση καταβολής του επιδόματος ΒΑΕ που τίθεται υπό αίρεση μετά την 31/12/2017.