Ορισμοί Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρόνοιας

Ορισμοί Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρόνοιας – Παράταση έως 30-06-2013 της εφαρμογής των συγχωνεύσεων των Προνοιακών Μονάδων.