Νόμος 4118: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Ν. 4118: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών & απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ” και άλλες διατάξεις.