Υπόμνημα επί Νομοσχεδίου με θέμα: «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)»

Αναφορικά με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)», η ομοσπονδία μας, σημειώνει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, «Σκοπός του παρόντος είναι: α) η βελτιστοποίηση της πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών που βρίσκονται στην οξεία φάση, β) η αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και η αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας με εφαρμογή σύγχρονης θεραπευτικής προσέγγισης και γ) η μείωση των ποσοστών θνητότητας και η ελάττωση της διάρκειας νοσηλείας μετά από ΑΕΕ.


Για τον σκοπό αυτό, και όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, «Αντικείμενο του παρόντος είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου δεκαοκτώ (18) Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας με έξι (6) τουλάχιστον κλίνες ανά μονάδα σε ισάριθμα νοσοκομεία όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας για τη θεραπεία των ασθενών που έχουν υποστεί Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια».


Ως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) ορίζεται «η μη αυτόνομη υγειονομική μονάδα, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Νευρολογικής ή Παθολογικής Κλινικής/Τμήματος του οικείου νοσοκομείου και δέχεται αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέχοντας εικοσιτετράωρη ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης, διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικής παρέμβασης».


Στο τέταρτο άρθρο που ορίζει τη στελέχωση των υπό ίδρυση μονάδων και κατά τη γνώμη μας είναι το πιο κρίσιμο, αναφέρεται ότι «Το νοσηλευτικό προσωπικό που κατ’ ελάχιστον απαιτείται ανά έξι (6) κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ ΑΕΕ είναι δέκα (10) νοσηλευτές». Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κλίνη απαιτούνται 1,6 νοσηλευτές το εικοσιτετράωρο, δηλαδή …μισός νοσηλευτής ανά ασθενή ανά βάρδια. Με λίγα λόγια, ανακυκλώνεται και επαναλαμβάνεται η ίδια άτολμη πολιτική αναφορικά με τη σημαντικότατη παράμετρο της νοσηλευτικής στελέχωσης με τις προηγούμενες διοικήσεις του υπουργείου υγείας, δείχνοντας ότι αυτοί που συνέταξαν αυτά τα άρθρα αδυνατούν να κατανοήσουν ότι μειώνοντας τον αριθμό των νοσηλευτών από τις μονάδες αυξημένης φροντίδας, ουσιαστικά εκτινάσσουν το κόστος νοσηλείας στο ζενίθ μιας και στα υποστελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομεία τα ποσοστά θνητότητας, διάρκειας νοσηλείας, νοσοκομειακών λοιμώξεων, πτώσεων, λαθών στη φαρμακευτική αγωγή και άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων είναι υψηλότερα. Πάμπολλες διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα επαρκούς κάλυψης των τμημάτων και δη των μονάδων με επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας νοσηλευτής ανά κλίνη και ανά βάρδια, με ταυτόχρονη πρόβλεψη για τις άδειες των υπαρχόντων. Δηλαδή για έξι κλίνες απαιτούνται το λιγότερο είκοσι νοσηλευτές.


Επιπλέον η υποστελέχωση, έχει επιπτώσεις όχι μόνο στους ασθενείς αλλά και στους νοσηλευτές, καθώς εμφανίζουν πιο συχνά σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.


Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι  η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σωματείων Νοσηλευτικού Προσωπικού Global Nurses United (GNU) ,ενεργό μέλος του οποίου είναι η ομοσπονδία μας, έχει σαν θεματική προμετωπίδα και για το τρέχον έτος τη σημασία της ορθής και ασφαλούς νοσηλευτικής στελέχωσης των δομών υγείας παγκοσμίως, κάτι που διατυπώθηκε εναργέστατα στα μέσα του τρέχοντος μηνός στο  συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο San Francisco των ΗΠΑ. Τους Έλληνες νοσηλευτές εκπροσώπησε η ΠΑΣΟΝΟΠ. Η εικόνα της χώρας μας λοιπόν διεθνώς, αναφορικά  με τη στελέχωση, είναι κάτι παραπάνω από αποκαρδιωτική μιας και βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις  της κατάταξης όχι μόνο μεταξύ των 35 χωρών που  συμμετέχουν στο GNU, αλλά και των χωρών του ΟΟΣΑ. Σας υπενθυμίζουμε πως στις περιοδικές εκθέσεις που δημοσιεύονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις με μόλις 3,38 νοσηλευτές ανά   1.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 8,83 νοσηλευτές ανά  1.000 κατοίκους. Επίσης ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ αναφορικά με τον δείκτη αναλογίας νοσηλευτών ανά κλίνη ανέρχεται στο 2,3 στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 0,83 αν συμπεριληφθούν όλες οι βαθμίδες νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) Source: OECD Health at a Glance 2021  https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.


Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε όπως τροποποιήσετε το επίμαχο άρθρο διορθώνοντας τον αριθμό των νοσηλευτών επί το ορθόν, προβλέποντας στον νόμο ταυτόχρονα ρητώς και την αναγκαιότητα αποκλειστικής απασχόλησης αυτών με τις υπό λειτουργία μονάδες, αποτρέποντας έτσι τον εξαναγκασμό τους σε παράλληλη άσκηση αλλοτρίων καθηκόντων, κάτι που άλλωστε αποτελεί κανόνα αι όχι εξαίρεση από τις νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση.


Εκτελεστική Επιτροπή Πα.Σ.Ο.Νο.Π