Συνάντηση των αντιπροσώπων της ΠαΣΟΝοΠ με τον Γραμματέα προγράμματος ΝΔ κ. Χ. Θεοχάρη

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Γραμματέα προγράμματος ΝΔ  κ. Χ. Θεοχάρη στις  11/04/2023 με αντιπρόσωπους της ΠαΣΟΝοΠ, ύστερα από πρόσκληση της Γραμματείας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Γραμματέα Χάρη Θεοχάρη και τους Αν, Γραμματείς Γιώργο Βλαχογιάννη, Αντωνία Δήμου και Σταύρο Βουρλούμη, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, εν όψει κατάρτισης του νέου Κυβερνητικού Προγράμματος,

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα Ψυχικής Υγείας και Ανακουφιστικής Φροντίδας, την ανάγκη που εύλογα  προκύπτει για περισσότερους νοσηλευτές  στις δομές υγείας και ειδικά μετά την πανδημία, αλλά και την αναγκαιότητα ανάπτυξης ισχυρής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την ποιοτική φροντίδα χρόνιων πασχόντων.

 Ισχυρή κατέστη η ανάγκη κινήτρων τόσο στην επιλογή εκπαίδευσης, όσο και στην παραμονή των νοσηλευτών σε αυτό, σε μια εποχή μάλιστα όπου παγκοσμίως παρατηρείται απόσυρση του νοσηλευτικού προσωπικού από τις δομές υγείας.  

Οι θέσεις της ΠαΣΟΝοΠ ζητήθηκαν και κατατέθηκαν γραπτώς. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα.


ΕΕ ΠαΣΟΝοΠ