Προκήρυξη- Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ακ.έτους 2024-2025 ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2024-2025
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,   με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του:
ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»
(ΦΕΚ 4061τ.Β’/22-9-2020)
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν δύο (2) ειδικεύσεις:
(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας
(Decision making and health policy planning)
(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας
(Research and evaluation of innovation and policy in health care)
 
Το ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων και στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, διοίκησης, οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων.
Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (full time) ή μερική (part time), ενώ τα μαθήματα προσφέρονται κατά 75% εξ αποστάσεως και 10%-15% ασύγχρονη εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την καθοδήγηση έμπειρου διδακτικού προσωπικού με διεθνή αναγνώριση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, σε δύο κύκλους:
1ος κύκλος: από 20/03/2024 έως και 20/06/2024
2ος κύκλος: από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://healthleader.uniwa.gr και να υποβάλουν:
Αίτηση Υποψηφίων https://healthleader.uniwa.gr/admission-form/
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ  email:eduleader@uniwa.gr  τηλ.2132010208-207/6938430323