ΠαΣΟΝοΠ – Συνάντηση με τον υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα υγείας κ. Φραγγίδη Γιώργο, τον υπεύθυνο κοινοβ. τομέα Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μουλκιώτη Γιώργο και τον Δ/ντή της Κοινοβ. Ομάδας κ. Γλαβίνα Θανάση του Κινήματος Αλλαγής

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) είχε συνάντηση με τον υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα υγείας κ. Φραγγίδη Γιώργο, τον υπεύθυνο κοινοβ. τομέα Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μουλκιώτη Γιώργο και τον Δ/ντή της Κοινοβ. Ομάδας κ. Γλαβίνα Θανάση του Κινήματος Αλλαγής.

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Τσόλας Γιώργος και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής κ.κ. Κατσικαρέλης Στέλιος, Νακίδου Ζαχαρούλα και Δέλλιου Αθανασία.
 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στις ανάγκες που προϋπήρχαν και ανέδειξε  έντονα η πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν το θέμα της τραγικής υποστελέχωσης του ΕΣΥ σε νοσηλευτικό προσωπικό, που οδηγεί σε εξάντληση του υπάρχοντος προσωπικού και σε ελλιπή φροντίδα του ασθενούς,  καθώς και η ανάγκη βελτίωσης της μεθόδου στελέχωσης.

Τέθηκε το ζήτημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτή αλλά και της  αύξησης των εισακτέων σε Τμήματα Νοσηλευτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε ο αριθμός των αποφοίτων να ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες  του συστήματος.

Τέλος, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων στο επάγγελμα του νοσηλευτή στην Ελλάδα, όπως θέματα καθηκοντολογίου και ειδικών πράξεων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της επιστήμης, θέματα μισθολογικά, ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά, εξέλιξης, εκπαιδευτικά.