ΠΑΣΟΝΟΠ - Ανακοίνωση για Λήξη Συμβάσεων Ωφελούμενων ΔΥΠΑ-ΣΟΧ

Την περιδίνηση χιλιάδων υγειονομικών συμβασιούχων και ωφελούμενων των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στην εργασιακή επισφάλεια και αβεβαιότητα επισφραγίζουν η πολιτική βούληση και ο ανύπαρκτος σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων φορέων, που όχι μόνο έκπληξη δεν προκαλούν, αλλά υποβαθμίζουν περαιτέρω το πρόβλημα και οδηγούν στη συγκάλυψη των πραγματικών του διαστάσεων. Οι πολιτικές της κεντρικής ηγεσίας στο ζήτημα της απασχόλησης επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού στις δομές υγείας, με όρους μονιμότητας και νομιμότητας, έχουν κοινό παρονομαστή την απόλυτη απαξίωση της δημόσιας υγείας.


Από την 1η Φεβρουαρίου τα νοσοκομεία στερούνται την παρουσία 4.000 συμβασιούχων μέσω προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι απασχολούνταν με σκοπό την κάλυψη πάγιων και διαρκών λειτουργικών αναγκών, λόγω λήξης των σχετικών συμβάσεων. Πολλοί ωφελούμενοι έχουν ήδη τεθεί εκτός προγραμματισμού και κινδυνεύουν με άμεση απόλυση, χωρίς να είναι γνωστό τι μέλλει γενέσθαι. Όμηροι του εμπαιγμού του Υπουργείου Υγείας, το οποίο «φημίζεται» για τον αποσπασματικό σχεδιασμό και τα διαρκή καυχήματα-διθυράμβους περί των εμβαλωματικών λύσεων που υιοθετεί στο «και πέντε», χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να αποχωρήσουν άτακτα και οριστικά ή να αναμένουν το ενδεχόμενο νέων προκηρύξεων για να επανέλθουν επί ορισμένο χρόνο. Την ίδια στιγμή, 6.000 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου αναμένεται εντός του καλοκαιριού να εκδιωχθούν κακήν κακώς από δημόσια νοσοκομεία χάριν του προωθούμενου outsourcing νευραλγικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης της λειτουργίας των δημόσιων δομών σε ιδιώτες.


Η απασχόληση στο πλαίσιο προγραμμάτων και εργασιακών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήττει βάναυσα το Ε.Σ.Υ., αποψιλώνει τα νοσοκομεία από το αναγκαίο για την ομαλή τους λειτουργία προσωπικό και εντείνει τον κυβερνητικό καιροσκοπισμό σε βάρος των ασθενών. Η κατοχύρωση της απασχόλησης στη βάση σχέσεων δημοσίου δικαίου συνιστά μονόδρομο για τη βιωσιμότητα του συστήματος δημόσιας υγείας. Είναι επιτακτική η μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην κατεύθυνση ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, που θα τροφοδοτεί περιοδικά και επαρκώς τις δημόσιες δομές υγείας με μόνιμο προσωπικό που απολαμβάνει αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες εργασίες. Πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση της Πα.Σ.Ο.Νο.Π. αποτελεί η κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας και η σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού. Καμία παράταση και καμία ανανέωση σύμβασης δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του Ε.Σ.Υ. που χρονίζουν. Είναι αντισυνταγματική και προσχηματική η εξακολούθηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης νοσηλευτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα, όταν προσλαμβάνονται για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, οι οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστές, προβλέψιμες και μετρήσιμες. Καμία πολιτική «επαιτείας» δε θα σώσει το Ε.Σ.Υ. Η τήρηση της νομιμότητας κατά τον καθορισμό των όρων απασχόλησης στη δημόσια υγεία δεν επιδέχεται εκπτώσεις.

Εκτελεστική Επιτροπή ΠαΣΟΝοΠ