ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δκηγόρος κα. Παναγοπούλου απαντά στα δύο ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Συνιστά η μη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης δόκιμου υπαλλήλου, κώλυμα μονιμοποίησής του κατ’άρθρο 40 ΥΚ;
  2. Η μη εκπλήρωση από δημόσιο υπάλληλο που συμμετέχει στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ, των υποχρεώσεων στοχοθεσίας-αξιολόγησης που θέτει ο ν.4940/2022 συνιστά συμπεριφορά που μπορεί νομίμως να οδηγήσει σε κίνηση πειθαρχικής διώξεως σε βάρος του;

 

Διαβάστε παρακάτω.