Η υποστελέχωση της ΜΕΘ του Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος" είναι επιλογή των διοικούντων

Η ΕΕ της Ομοσπονδίας μας, έλαβε γνώση της επιστολής διαμαρτυρίας- όχλησης την οποία υπογράφει το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία η διοίκηση του ιδρύματος κωφεύει στις συνεχείς και επίμονες εκκλήσεις τους για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και συνακόλουθα για την θωράκιση της ασφάλειας προσωπικού και ασθενών.


Συγκεκριμένα, παρότι από τις 23/02/2023 με την υπαριθμόν Γ2οικ. 115 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ορίζεται σαφώς η ελάχιστη στελέχωση των ΜΕΘ και ΜΑΦ ανά κλίνη που είναι 3 και 2 νοσηλευτές αντίστοιχα, οι ιθύνοντες του Αγίου Παύλου αδιαφορούν προκλητικά να συμπληρώσουν τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό των νοσηλευτών στην  οικεία ΜΕΘ, που αριθμεί 7 κλίνες και διαθέτει 17 νοσηλευτές αντί για 21 κατ΄ελάχιστον.


Όπως εύλογα προκύπτει τόσο από την επιστολή διαμαρτυρίας- όχλησης , όσο και από την κοινή λογική, η μακρόχρονη εντατικοποίηση της τόσο επίπονης και εξαντλητικής εργασίας στον χώρο αυτόν, εγκυμονεί πλείστους όσους κινδύνους, τόσο για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα των νοσηλευτών, όσο βέβαια και των ασθενών.


Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων των νοσηλευτών της ΜΕΘ του Αγίου Παύλου είναι μονόδρομος, είτε αυξάνοντας το προσωπικό σε εικοσιένα  νοσηλευτές, είτε μειώνοντας τις κλίνες σε πέντε.
Αν η διοίκηση δεν το πράξει, τότε ανοίγει ο δρόμος για δυναμικές κινητοποιήσεις, στις οποίες οι υπογράφοντες την επιστολή διαμαρτυρίας- όχλησης συνάδελφοι, πρέπει να μας θεωρούν αρωγούς και συμπαραστάτες.
Γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε, και δεν εμφανιζόμαστε μόνον σε πολυδάπανες και φανταχτερές εκδηλώσεις που πληρώνονται από το υστέρημα των νοσηλευτών, οι οποίοι διώκονται πειθαρχικά όταν αρνηθούν να το καταβάλλουν υπό τη μορφή υποχρεωτικής ετήσιας εισφοράς…  


Η πλειοψηφία των νοσηλευτών, σύντομα θα ανατρέψει αυτή την μακρόχρονη ιδιότυπη «γιορτή» ορισμένων ολίγων σε βάρος των πολλών…


Εκτελεστική Επιτροπή ΠαΣΟΝοΠ