ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΑΣΟΝΟΠ - ΤΟ ΣτΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Με την Απόφασή του 1735/2023 το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε το συνάδελφο κ. Γεώργιο Τσόλα σε αναίρεση που είχε κάνει κατά της 3435/2022 Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία είχε απορριφθεί ένσταση του κατά της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων της Ενώσεως Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών είχε απορρίψει την ένσταση για τυπικό λόγο, δηλαδή ότι δεν στρεφόταν και κατά όσων είχαν εκλεγεί στην επίμαχη εκλογική διαδικασία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι στη δίκη επί διαφοράς που αφορά στην εκλογική διαδικασία για την άμεση ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Τμημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. διάδικος είναι πάντοτε το νομικό πρόσωπο της Ε.Ν.Ε., τα δε πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται με την ένσταση η εκλογή ή στην εκλογή των οποίων μπορεί να επιδράσει η απόφαση που θα εκδοθεί δεν είναι διάδικοι, έχουν όμως έννομο συμφέρον να ασκήσουν παρέμβαση, λογίζεται δε ότι τους ανακοινώθηκε η δίκη με την ανάρτηση του οικείου εκθέματος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Περαιτέρω, εφόσον με την ένσταση δεν αμφισβητείται ειδικώς η εκλογή συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων προσώπων, αλλά ζητείται η ακύρωση της εκλογής στο σύνολό της λόγω πλημμελειών στην εκλογική διαδικασία, ο ενιστάμενος δεν υποχρεούται να επιδώσει, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αντίγραφο του δικογράφου της ένστασης (μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή) στα πρόσωπα εκείνα στην εκλογή των οποίων θα επιδράσει ενδεχόμενη αποδοχή του ένδικου βοηθήματος.

Μετά την αναίρεση της απόφασης, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ώστε να αποφασίσει επί της ουσίας για τους λόγους της ενστάσεως και συγκεκριμένα για την ακύρωση των εκλογών των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 1ου Περιφερειακού Τμήματος και των αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. που εξελέγησαν από το 1ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. στο σύνολό τους και την επανάληψη (και δη με ηλεκτρονική ψηφοφορία) της εκλογικής διαδικασίας επειδή: (α) κατά παράβαση των κοινών υπουργικών αποφάσεων περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η ψηφοφορία δεν διεξήχθη με ηλεκτρονικά μέσα, (β) παρά την ύπαρξη πρακτικών κλήρωσης, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών δεν κληρώθηκαν, αλλά διορίστηκαν και (γ) διαπράχθηκε σειρά παραβάσεων κατά την εκλογική διαδικασία (δεν υπήρχε δικαστικός αντιπρόσωπος σε όλα τα εκλογικά κέντρα, δεν τηρήθηκαν - σε ορισμένες περιπτώσεις - πρακτικά κατά την αποσφράγιση της κάλπης, σε πολλά εκλογικά τμήματα δεν ζητείτο από τους εκλογείς η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ασφράγιστοι φάκελοι αναμιγνύονταν με σφραγισμένους κλ.π.).

 

Με αυτή την εξέλιξη, η Ομοσπονδία μας δικαιώνεται, μιας και η ΕΝΕ θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη (Διοικητικό Πρωτοδικείο) προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση της καταγγελίας του προέδρου μας, για το κύρος και την εγκυρότητα των εκλογών της ΕΝΕ.
 
 Γραφείο Τύπου Πα.Σ.Ο.Νο.Π