Δεν υπάρχει προβάδισμα Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των ΤΕ

Με αφορμή της αναστάτωση που έχει προκληθεί στα νοσοκομεία όλης της χώρας με την εγκύκλιο της Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών από 28/3/23 (Φ. 31.72./3196/οικ.5363) σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών, με θέμα «υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων», η ΠΑΣΟΝΟΠ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος όπως λέει στην πρώτη της παράγραφο, εκδόθηκε κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερομένων που εστάλησαν στην υπηρεσία, δείχνοντας εκ προοιμίου ότι ενδεχομένως να εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες με το σκεπτικό που παραθέτει. Μετά από αναφορά και ανάλυση νομολογιακών και νομικών δεδομένων, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει προβάδισμα της ΠΕ κατηγορίας υπαλλήλων έναντι της ΤΕ.

Αυτοί που διακινούν όμως στα νοσοκομεία την εν λόγω εγκύκλιο, αγνοούν ή αποκρύπτουν ότι αυτή αναφέρεται γενικά στον δημόσιο τομέα.

Για τις νοσηλευτικές υπηρεσίες όμως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το θέμα έχει λυθεί οριστικά με το άρθρο 124 του νόμου 4600/2019, το οποίο καταργεί κάθε προβάδισμα μεταξύ των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ. Το άρθρο αυτό περιγράφει αυτολεξεί ότι:  «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής».

Επιπλέον, επειδή πρόκειται για νόμο και μάλιστα περιγράφοντα ειδικώς τα ισχύοντα στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, η παραπάνω εγκύκλιος δεν έχει καμία απολύτως ισχύ στην περίπτωση αυτή.

Καλούμε λοιπόν τις Διευθύνσεις Ν.Υ των νοσοκομείων της χώρας, να αγνοήσουν την εγκύκλιο αυτή και όσους εκ του πονηρού τη διακινούν.