ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Η θέση σε ισχύ της υπ’ αριθμ. Γ2α/10666/4-3-2024 (ΦΕΚ Β’ 1485) Κ.Υ.Α. περί επ’ αμοιβή διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων και λοιπών επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σπέρνει τον όλεθρο της δημόσιας, καθολικά προσβάσιμης και δωρεάν υγείας, καταργεί κάθε έννοια νομιμότητας και αντανακλά την υλοποίηση των πλέον σκοτεινών ορέξεων των αδηφάγων πολιτικών υπεύθυνων της πλήρους υποβάθμισης του Ε.Σ.Υ.
 

Οι αντισυνταγματικές νεοπαγείς ρυθμίσεις φέρεται να έχουν θεσπιστεί –έτι μία φορά- με «αγαθές προθέσεις» δήθεν εξορθολογισμού και αντιμετώπισης των παθογενειών του συστήματος υγείας, υπό την «πίεση» του μεγάλου, αν όχι δυσθεώρητου, χρόνου αναμονής χιλιάδων ασθενών για να χειρουργηθούν. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στέκεται ανεπαρκώς μπροστά στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική δημόσια υγεία και, αντί να εγκύψει στην ουσιαστική αντιμετώπιση τους, διογκώνει τις ανισότητες και απαξιώνει τους δημόσιους θεσμούς.

Είναι πράγματι αιτία της περιορισμένης διαθεσιμότητας χειρουργικών κλινών και προσωπικού ο μέχρι πρότινος «περιορισμένος» χρονικά προγραμματισμός των επεμβάσεων εντός του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων; Ποια είναι τότε η άποψη της πολιτικής ηγεσίας για τις κενές οργανικές θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για τις αναξιοποίητες λόγω έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού υποδομές, την σωματική και ψυχική εξάντληση των επαγγελματιών υγείας, την απουσία προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, τις μειωμένες αποδοχές, την απουσία σύγχρονης εκπαίδευσης και την παροχή ίσων ευκαιριών εξέλιξης εντός του συστήματος σταδιοδρομίας του δημοσίου τομέα; Αναλογίζεται κανείς πώς ο νοσηλευτής ή ο ιατρός του Ε.Σ.Υ. που θα μετάσχει σε απογευματινά χειρουργεία, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ένα πλήρες ωράριο εργασίας, συχνά εν μέσω εξαντλητικών συνθηκών, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει παρέχοντας «υπερωριακές» υπηρεσίες κατά παράβαση των περί νόμιμου χρόνου εργασίας διατάξεων και των ρυθμίσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους απασχόλησης; Υπηρετεί τελικά το νέο αυτό σύστημα την προστασία της υγείας του υγειονομικού προσωπικού και πρωτίστως των νοσηλευόμενων ασθενών; Υπηρετεί τελικά το νέο αυτό σύστημα τη διαφάνεια, την ισότητα, την καθολικότητα και την άνευ ετέρου προσβασιμότητα του πολίτη στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.; Ή μήπως η βουλή του κρατικού μηχανισμού δημιουργεί ξανά ασθενείς και συστήματα περίθαλψης δύο ταχυτήτων;
 

Δεν νοείται δημόσια υγεία σε καθεστώς οικονομικής δοσοληψίας ασθενών και δημοσίων νοσοκομείων. Οι διατάξεις περί λειτουργίας απογευματινών χειρουργείων αντίκεινται προδήλως σε σειρά συνταγματικών διατάξεων, ιδίως σε αυτές των άρθρων 21 παρ. 3, 22 παρ. 5, 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 περί του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία, στην καθιέρωση εθνικού συστήματος υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, στην προστασία και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και στην ισότητα αντίστοιχα. Η επίμαχη Κ.Υ.Α. ανάγει την οικονομική δύναμη του ασθενούς σε αποφασιστικό κριτήριο για τη διαφορετική, ευμενή μεταχείρισή του από το Ε.Σ.Υ., στη λογική του «εφόσον έχεις να διαθέσεις τα ποσά που προβλέπονται, αντιμετωπίζεσαι κατά προτεραιότητα».

Πάγια, ακλόνητη και αδιαπραγμάτευτη θέση και επιδίωξη της Πα.Σ.Ο.Νο.Π. αποτελεί η δημόσια, καθολική και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αποκρούουμε και απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω απαξίωσης των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας και καταδικάζουμε επιτακτικά την άμεση και κατάφορη επίθεση στα δικαιώματα των ασθενών διά της εισαγωγής «εισιτηρίων προτεραιότητας» επί τη βάσει οικονομικών και εισοδηματικών κριτηρίων. Αντιτασσόμαστε σε οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει το Ε.Σ.Υ. επιχείρηση και μηχανή παραγωγής κέρδους και απαιτούμε εδώ και τώρα δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.