Ανακοίνωση συμπαράστασης προς τους συναδέλφους νοσηλευτές που παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια από την ΕΝΕ

Τα ΔΣ των Σωματείων Noσηλευτικού Προσωπικού Α΄και Β΄ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μέλη ΠΑΣΟΝΟΠ) δηλώνουν αλληλέγγυα στον αγώνα των Σωματείων Εργαζομένων του Α.Ν.Θ Θεαγένειο, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.Θ. Γ Παπανικολάου, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου κατά της απόφασης του 2ου περιφερειακού τμήματος της Ε.Ν.Ε. να παραπέμψει σε πειθαρχικό συμβούλιο συνάδελφους νοσηλευτές που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές (ετήσιες συνδρομές) τους προς αυτήν.

Για άλλη μια φορά το επαγγελματικό επιμελητήριο των νοσηλευτών αντί να σταθεί αρωγός των νοσηλευτών και να ασχοληθεί ως όφειλε με τα πλείστα θέματα που προβληματίζουν την νοσηλευτική κοινότητα περιορίζει τις δραστηριότητες του διώκοντας πειθαρχικά συναδέλφους φτάνοντας δε στο σημείο να αμφισβητεί την επαγγελματική τους επάρκεια με γνώμονα την μη οικονομική τακτοποίηση των ετήσιων οφειλών τους!!


Τα ΔΣ των Σωματείων