Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού είναι υπεύθυνη για τον ιστοτόπο pasonop.gr, ο οποίος και αποτελεί τον δικτυακό τόπο της. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ή επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της ομοσπονδίας.

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση σε τρίτους, η διάδοση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, ως ακριβώς ορίζεται στην νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή πληροφοριών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους και πάντα στα πλαίσια της επικοινωνίας μαζί σας.

Με την επικοινωνία μαζί μας είτε μέσω μαιλ, είτε τηλεφώνου, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, είτε με επίσκεψη στα γραφεία μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα πλαίσια της σχέσης και μπορούν κατά νόμο να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία είναι τα κάτωθι:

Δεδομένα Επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση εργασίας, ταχυδρομικός κώδικας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και δεν δημιουργείται σε καμία περίπτωση προφίλ συναδέλφων και χρηστών της ιστοσελίδας βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που τηρούνται στο γραφείο μας για λόγους που αφορούν την μεταξύ μας σχέση μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο με την δική σας συναίνεση.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο γραφείο μας και στην ιστοσελίδα μας, έχουν σκοπό και μόνο για τις μεταξύ μας συναλλαγές και επικοινωνίες. Η ομοσπονδία μας τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρούμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε με τα παραπάνω. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Η διεύθυνσή μας είναι:

Επικοινωνία: pasonop@gmail.com